ขอเชิญทุกท่านร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ..... ถวายภัตราหารเช้าแด่ระสงฆ์ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. ถึง ๐๘.๐๐ น....... ณ. วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อ.เมืองฯ จ.สกลนคร .... .... และปฏิบัติสมาธิภาวนาทุกเย็นพื่อพัฒนาจิตใจ ...เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว.......ขออนุโมทนา

> วัดป่าบ้านตาด     > สวนโมกขพลาราม  > วัดป่า  > วัดหนองป่าพง > วัดป่าสุทธาวาส > วัดป่าอุดมสมพร > ธรรมมาตา

วัดป่าหนองไผ่ อ.เมืองฯ จ.สกลนคร : www.watpanongphai.org

"ผู้แพ้..ย่อมอยู่เป็นทุกข์" "ผู้ชนะ........ย่อมก่อเวร "

"ผู้ละแล้วซี่งแพ้และชนะ......ย่อมอยู่เป็นสุข"

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม


รูปภาพพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

มีผู้มีจิตศรัทธา ขอบัญชีธนาคารเพื่อร่วมทำบุญกับ

วัดป่าหนองไผ

บัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร

เลขที่บัญชี
412-0-39365-8

ได้รับความเมตตาให้เรียนสายท่านได้ค่ะ
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

โทร : 081-3044441


คุณป้าน้อย : 087-8109325

ขอบพระคุณค่ะ

ความว่าง...เป็นสุขอย่างยิ่ง

พระธรรมเทศนาโดย..พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

กิจกรรม
วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนครมีความยินดีและอนุโมทนาทุกท่าน
ที่มีจิตศรัทธาที่ร่วมทอดกฐินสามัคคี

เพื่อทำนุบำรุง เสนาสนะ และบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้ดำรงอยู่ ต่อไป
ขอกราบอนุโมทนา
ขอทุกท่านได้รับผลบุญในครั้งนี้ทั่วทุกท่านเทอญ

กิจนิมนต์พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

ขอเชิญทุกท่าน.......

ร่วมภาวนา เจริญสติ ปัญญา
ฟังธรรมเทศนาจาก.
พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม

ทีวัดป่าหนองไผ่ อ.เมืองฯ จ.สกลนคร

ทุกคืนวันพระ เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
.........................................................

วัดป่าหนองไผ่.... ทำการถ่ายทอดวิทยุเสียงธรรม

เพื่อประชาชน จ.สกลนคร
เครือข่ายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด คลื่น FM 101.00 เมกะเฮิร์ต

....เพื่อเผยแผ่ธรรมของหลวงตา สู่ชาวโลกไป....
ทั่วทุกสารทิศ... ออกอากาศ 24ชั่วโมง

เพลงธรรมะ

น้ำมนต์ทิพย์วัดป่าหนองไผ่
ขบวนแห่สรรีะสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

w.w.w. watpanongphai.org วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   47000 w.w.w. watpanongphai.org

หากมีข้อความใดผิดพลาด ไม่เหมาะสมประการใด หรือได้ล่วงเกินท่านผู้ใด กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โปรดกรุณาชี้แนะ รูปแบบ เนื้อหาสาระที่ควรเพิ่มเติม อื่นๆ ได้ที่ : 08-7218-5457 หรือ ส่งข้อความมาที่ : ผู้จัดกระทำข้อมูล : ขอกราบขอบพระคุณ

ติดต่อวัดป่าหนองไผ่ได้ที่คุณป้าน้อย : 087-8109325

Gotop